கேகேஆர் அணியில் ஜேசன் ராய்!

Jason Roy - 'Hungry' Roy conquers Bangladesh spinners with sweeps and reverse sweeps

ஜேசன் ராயின் வருகை கேகேஆர் அணியின் பேட்டிங்கை வலுப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Leave a Reply